Gợi ý đăng Tin hấp dẫn trên olO

Thông tin

Hiệu quả

Ít hiệu quả

 

Tên BĐS:

Ngắn gọn, rõ ràng. Không chứa yếu tố giật gân, câu khách.

Địa chỉ:

Rõ ràng, cụ thể

Ảnh sản phẩm:

ảnh thật của sản phẩm, rõ nét, chụp dưới nhiều góc độ khác nhau

Mô tả sản phẩm:

Rõ ràng, càng nhiều thông tin càng tốt

Giá sản phẩm: Có giá bán cụ thể, chính xác
Thông tin liên hệ: chính xác, khuyến khích đăng số điện thoại