Monthly Archive:: July 2012

Tiêu đề thế nào là nổi bật?

Tiêu đề thế nào là nổi bật?

    Là một trong những yếu tố mở đầu cho một tin đăng, tiêu đề có vai trò khá quan trọng khi bạn đăng tin lên website. Tuy nhiên, nhiều người đăng tin lại chưa thật sự chú ý đến tiêu …