Những tin đăng như thế nào sẽ bị xoá?

Tin đăng của khách hàng sẽ bị xoá nếu vi phạm một trong những quy định sau:

–          Tin đăng  không thuộc nội dung cần bán/cho thuê/BĐS: cầm đồ, bán ô tô, cho thuê người giúp việc…

–          Gộp nhiều (từ 2 trở lên) BĐS trong 1 tin đăng (tin đăng có nhiều diện tích cũng được coi là nhiều bđs).

Gộp nhiều bđs trong 1 tin đăng

 

–          Tin có tiêu đề quá ngăn (từ 2-3 từ), hoặc quá dài (hoặc copy nội dung vào tiêu đề):

Copy nội dung vào tiêu đề

 

–          Tin có ảnh không phải là ảnh của BĐS hoặc mang nội dung khác (như ảnh doanh nghiệp, ảnh logo, ảnh minh họa có tính chất quảng cáo)

Ảnh minh hoạ mang tính chất quảng cáo

 

 

Ảnh là logo doanh nghiệp

 

 

Ảnh minh hoạ không đúng loại hình BĐS

–          Tin đăng có giá không đúng (100VNĐ, 1 triệu/m2, 1VNĐ), giá không phải là VNĐ)

Tin có giá không đúng

 

–          Đăng 1 lúc nhiều tin có nội dung giống nhau.

–          Bài viết gửi sai chuyên mục.

–          Tiêu đề tin đăng không  dấu hoặc chứa các ký  tự đặc biệt (các ký tự không phải chữ đều coi là ký tự đặc biệt):$, *, %,#,…

Tiêu đề chứa các ký tự đặc biệt

– Đưa số điện thoại vào tiêu đề (tên BĐS)

Chúc các bạn đăng tin thành công.