Tại sao tài khoản bị cấm giao dịch?

Tài khoản bị cấm giao dịch trên olO là do:

a, Spam tin:

Đăng nhiều lần tin có nội dung giống nhau; vi phạm quy định đăng tin trên olO; Tiêu đề và nội dung giống nhau; Nội dung mô tả sản phẩm chứa keyword (tags)…

b, Đăng tin quảng cáo:

Tin rao quảng cáo dự án; tin rao bán sản phẩm hoặc ảnh minh họa không phải là BĐS.