Hướng dẫn sử dụng chức năng mới

1. Chức năng lưu tin

– Chức năng này cho phép bạn lưu lại những thông tin sản phẩm mà bạn quan tâm. Sử dụng chức năng“lưu” ở cuối tin đó.

Minh họa:

– Bạn có thể xem lại danh sách các tin này trong mục “Tin đã lưu”.

Minh họa:

– Sử sụng chức năng “Xóa” trong mục quản lý tin đã lưu để hủy chọn các tin đã lưu khỏi danh sách (chức năng này chỉ hỗ trợ thành viên đã đăng nhập tài khoản cá nhân).

2. Hướng dẫn điền form đăng tin

2.1. Thông tin địa chỉ của sản phẩm BĐS

Điền chính xác địa chỉ sẽ giúp người đọc thông tin biết được rõ ràng vị trí của sản phẩm BĐS.

Minh họa:

2.2. Tin rao thuộc dự án nếu có

Nhập tên dự án sẽ giúp sản phẩm BĐS của bạn xuất hiện trong mục các giao dịch của trang dự án, và các page tìm kiếm khác.

Minh họa:2.3. Thời gian tin hiển thị trên site

Chọn thời hạn hiển thị giúp bạn chủ động quản lý thời gian tồn tại của tin đã đăng, tránh bị làm phiền nếu giao dịch đã thành công.

Minh họa:2.4. Thông tin liên hệ

– Là số điện thoại và email của người trực tiếp bán sản phẩm. Nếu thành viên cũng đồng thời là người bán sản phẩm đó, thì bạn có thể sử dụng thông tin tài khoản là thông tin liên hệ.

Minh họa:– Lưu ý: Thông tin liên hệ trong phần mô tả sản phẩm BĐS sẽ không được chấp nhận.

Minh họa: